Konference Praha bezpečně online

23. 10. 2013

Naďa Gubová

ProFem, o.p.s. na konferenci "KYBERPSYCHO" Bezpečně online - prevence, řešení a právní souvislosti elektronického násilí.

Národní centrum bezpečnějšího internetu uspořádalo dne 16. 10. 2013 v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy konferenci "KYBERPSYCHO" Bezpečně online - prevence, řešení a právní souvislosti elektronického násilí. Konference proběhla v rámci projektu Praha bezpečně online.

Na konferenci bylo představeno téma kyberkriminality z pohledu výzkumů, pedagogiky a představení projektů věnujících se této oblasti.

Další blok se věnoval představení konkrétních příkladů, mezi nimi přednesla právnička proFem, o.p.s. Mgr. Adriena Gabrielová příspěvek s názvem Online násilí mezi partnery a namířené proti pomáhajícím profesionálům.

Poslední blok byl věnován dětské prostituci a kybergroomingu.

Následovaly workshopy v malých skupinkách.

Akce proběhla u příležitosti Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2013, nad kterým převzal v České republice záštitu Mgr. Vladimír Rohel, ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti (Národní bezpečnostní úřad). Více informací o uskutečněné konferenci a materiály ke stažení naleznete zde.

gallery