VII. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami

10. 10. 2013

Naďa Gubová

Ve čtvrtek 10. 10. 2013 proběhlo již VII. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami.

Setkání proběhlo v prostorách Centra adiktologických služeb Magdalena. Setkání se zúčastnili zástupci a zástupkyně neziskových organizací v Příbrami, oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení prevence kriminality města Příbram, státního zastupitelství a rychlé záchranné služby Příbram.

Diskutovali jsme nad aktuální situací na území okresu Příbram, z diskuze vzešla potřeba nonstop psychologické služby pro oběti domácího násilí. Nyní lze kontaktovat policejního psychologa, který je však pro celý Středočeský kraj. Terapeutické služby jsou v Příbrami vytíženy a terapeuti nabízí dlouhé termíny k objednání. Nejschůdnější tedy je využívat služeb v jiných krajích, což však nemohou využít klienti, kteří jsou ve finanční nouzi.

Setkání se zúčastnila Pavlína Jílečková, sociální pracovnice poradny pro migranty  a uprchlíky, kterou nabízí Arcidiecézní charita Praha. Na setkání představila služby této poradny, které spočívají v poradenství, doprovázení a v asistenci na úřadech. Služba je terénní, mohou tedy přijet za klientem, kam se domluví. Více informací na webových stránkách ACHP.

Následně jsme představili výsledky právní studie, kterou vypracovala právnička proFem, Adriena Gabrielová. Studie byla zaměřená na aktuální stav legislativy v oblasti domácího násilí. V projektu bylo sledováno 30 případů domácího násilí a dále bylo prostudováno 130 judikátů, které se týkaly domácího násilí. Mezi největší nedostatky občanského řízení patří nucení dětí do styku s násilným rodičem, problematika znaleckých posudků v opatrovnickém řízení, nejednotný postup soudů v případech prodlužování předběžných opatření podle § 76b o.s.ř. Studie bude brzy ke stažení na webových stránkách proFem.

Na závěr jsme diskutovali nad kazuistikou IC Příbram.

Děkujeme za podnětné setkání a těšíme se na další, které proběhne začátkem příštího roku!