Týká se Vás "stalking" po internetu?

6. 7. 2013

Vojtěch Černý

Víte, co z právního hlediska můžete dělat, když …. se stanete obětí “stalkingu” po internetu? Dostáváte nevyžádané, opakované maily od někoho, koho znáte, ale i od neznámých?

 

Odpověď naší právničky:

 

Tzv. stalking je v trestním zákoníku, zákoně č. 40/2009 Sb., upraven v § 354 jako trestný čin „nebezpečné pronásledování“. Jedná se o situaci, kdy někdo dlouhodobě pronásleduje jiného tím, že:

- vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým (tj. rodině, partnerovi),

- vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

- vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,

- omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

- zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých.

V rámci tohoto dotazu se zaměříme na stalking (nebo také nebezpečné pronásledování) prostřednictvím internetu (tedy jednoho z prostředků elektronických komunikací). Aby kyberstalking mohl být posouzen jako trestný čin, musí být splněna podmínka, že jednání stalkera (tedy pachatele) je způsobilé vyvolat v oběti důvodnou obavu o její život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých. Není nutné, aby pachatel přímo vyhrožoval, že Vám ublíží, avšak musí se jednat o jednání, které je způsobilé vyvolat ve Vás důvodné obavy. Také se musí jednat o dlouhodobější pronásledování.

Zákon sice neuvádí, jak dlouho má takové dlouhodobé pronásledování trvat, podle soudní praxe však jde minimálně o 1 měsíc (záleží ale také na intenzitě pronásledování). V praxi Vám pachatel například delší dobu neustále posílá nevyžádané e-maily, nebo Vás kontaktuje na sociálních sítích apod., a to takovým způsobem, že se obáváte, že by Vám nebo Vašim blízkým mohl ublížit.

Co dělat v takovém případě? Pokud pachatele znáte, dejte mu jasně najevo, nejlépe písemně či e-mailem (ale raději nikoli osobně!), že o jeho pozornost nestojíte, a vyzvěte jej, aby Vás přestal kontaktovat. Toto písemné sdělení si uschovejte, a stejně tak ani nemažte e-maily a jakékoli další zprávy od pachatele. Ty pak budou sloužit jako důkaz v případném soudním nebo přestupkovém řízení. Pokud ani po té pachatel nepřestane s obtěžováním, nebo pokud pachatele neznáte či nemůžete kontaktovat, je na místě obrátit se na Policii České republiky s trestním oznámením. Už sama skutečnost, že pachatel ani po přímé výzvě od Vás nepřestane s obtěžujícím jednáním, může nasvědčovat tomu, že pachatel může být nebezpečný. Dalším opatřením je změna e-mailové adresy apod., to však nemusí pachatele vždy zastavit, zejména pokud je schopen zjistit i Vaši novou adresu. Závěrem uvádíme, že za trestný čin nebezpečného pronásledování hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 1 rok nebo uložení zákazu činnosti, případně odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky, pokud spáchá tento trestný čin vůči dítěti nebo těhotné ženě, se zbraní, nebo nejméně se dvěma osobami.

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně kyberšikany, neváhejte se obrátit na linku 774 433 077 každé pondělí 12h – 18h, nebo na e-mail kyber.sikana(zavinac)profem.cz