Workshop v Berouně

28. 5. 2013

Naďa Gubová

Ve středu 28. května proběhl již osmý workshop v rámci projektu “Mluvme spolu o domácím násilí“, který realizuje proFem, o.p.s. ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a s Avon Cosmetics. Tentokrát jsme navštívili studenty/-ky Berounské Obchodní akademie, současně Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem státní závěrečné zkoušky.

Workshopu se zúčastnilo 51 studentů a studentek 2. a 3. ročníku. Zapojení studentů/-ek do diskusí bylo moc příjemné, a i nám bylo líto, že nemáme na povídání více času.

Studenti/-ky hodnotili/-y všeobecně workshop velmi pozitivně, 50 z nich ho považovalo za přínosný a srozumitelný. Nejvíce zaujal krátký film o 17leté dívce, která řeší problémy se svým přítelem, který se k ní chová násilně. Velký zájem také vzbudila přednáška Barbory Krutákové, která hovořila o násilí na ženách z celosvětového pohledu OSN, rozvinula se diskuse na téma ženské obřízky a také částečně na téma vlivu „civilizovaných“ kultur na ty „méně civilizované“. Neméně zajímavě hodnotili/-y studenti/-ky úvodní část problematiky domácího násilí a násilí ve vztahu, tedy jaké jsou znaky a formy násilí, kde jsou pro každého z nás hranice, kým a na kom je násilí pácháno.

Děkujeme i za doporučení a za zpětnou vazbu o tom, co vám na přednášce chybělo. Většinou chyběly delší diskuse o různých typech násilí (sociální izolace, citové vydírání, ekonomické násilí, sexuální násilí). Rády bychom jen zdůraznily, že se jednalo o preventivní přednášku, tedy spíše o informování o tom, co to domácí násilí a násilí ve vztahu je, jaké má formy, jaké jsou rysy, kým a na kom je pácháno, jaké možnosti mají oběti, jak jim můžete pomoci vy, apod. V této formě přednášky není tedy bohužel v našich silách každé téma rozvinout do podrobností. Co se týče tématu kyberšikany, tak ta nebyla cílem této přednášky, ale jak už jsme zmínili, připravujeme přednášky i na toto téma.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili přednášky, moc děkujeme za reakce, za otázky, za diskusi a za zpětné vazby. Poslední workshop tohoto školního roku v Berouně se opravdu moc povedl!