Podpořte nás na Burze filantropie

proFem se letos se svým projektem zúčastní akce Burza filantropie v Benešově.

Burza filantropie spojuje cesty neziskového a podnikatelského sektoru. Je prostředkem pro setkání partnerů, kteří by se za jiných okolností nemuseli potkat. 

Naše pobočka v Benešově letos na Burze zkusí své štěstí s projektem nazvaným BEzbranným NEseme Šanci Obstát V boji. Projekt je zaměřen na rozšíření našeho právního poradenství obětem domácího a sexuálního násilí. Rádi bychom zaktualizovali a znovu vydali již osvědčenou brožurku Vaše právo, která obsahuje právní informace a vzory právních podání. Brožurka je velkým pomocníkem našich klientek i odborníků např. z řad sociálních pracovníků či policistů. Dále máme v plánu za získané finance nakoupit systém právních informací ASPI, který urychlí naši pomoc obětem.

Abychom mohli naši právní pomoc rozšířit, žádáme naše příznivce o podporu ve formě hlasování online, čímž nás pošlete do dalšího kola výběru.

Hlasování proběhne od 21. do 28. 4., odkaz naleznete zde .

Děkujeme za vaši podporu, které si velice vážíme!

Archiv projektů

Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí

Projekt reaguje na zahraniční zkušenosti a chce poukázat na rizika chudoby u žen, které jsou…  | více...

Studie ekonomických dopadů domácího násilí

Studie ekonomických dopadů domácího násilí na společnost  | více...

Gruzie - ochrana práv obětí domácího násilí

proFem je partnerem projektu Gruzie - pomoc obětem domácího násilí, který realizuje společnost…  | více...

Foundation open society institute - „Právní hlídky“

Projekt AdvoCats for Women: bezplatná právní pomoc, sledování případů u soudu (civilní a trestní),…  | více...

Online bezpečně: gender a bezpečnost na internetu

Daphne - Staying safe online: gender and safety on the Internet je inovativní projekt, který přináší…  | více...

Projekt Veřejná sbírka

ProFem o.p.s. má od 21. 5. 2013 zaregistrovanou veřejnou sbírku. Jak nás můžete podpořit?  | více...

Studijní cesta týmu proFem do Norska

Naším cílem bylo poznat a inspirovat se know-how norských organizací i státních institucí, které…  | více...

Ekonomické dopady DN v oblasti zdraví

Tento projekt navazuje na výzkum s názvem „Ekonomické dopady domácího násilí v ČR“, který organizace…  | více...

Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí

Projekt reaguje na potřeby obětí sexuálního a domácího násilí v Praze a Středočeském kraji. Cílem…  | více...

Podpořte nás na Burze filantropie

13. 4. 2017

proFem se letos se svým projektem zúčastní akce Burza filantropie v Benešově.  | více...