Archiv projektů

Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí

Projekt reaguje na zahraniční zkušenosti a chce poukázat na rizika chudoby u žen, které jsou…  | více...

Studie ekonomických dopadů domácího násilí

Studie ekonomických dopadů domácího násilí na společnost  | více...

Gruzie - ochrana práv obětí domácího násilí

proFem je partnerem projektu Gruzie - pomoc obětem domácího násilí, který realizuje společnost…  | více...

Foundation open society institute - „Právní hlídky“

Projekt AdvoCats for Women: bezplatná právní pomoc, sledování případů u soudu (civilní a trestní),…  | více...

Online bezpečně: gender a bezpečnost na internetu

Daphne - Staying safe online: gender and safety on the Internet je inovativní projekt, který přináší…  | více...

Projekt Veřejná sbírka

ProFem o.p.s. má od 21. 5. 2013 zaregistrovanou veřejnou sbírku. Jak nás můžete podpořit?  | více...

Studijní cesta týmu proFem do Norska

Naším cílem bylo poznat a inspirovat se know-how norských organizací i státních institucí, které…  | více...

Ekonomické dopady DN v oblasti zdraví

Tento projekt navazuje na výzkum s názvem „Ekonomické dopady domácího násilí v ČR“, který organizace…  | více...

Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí

Projekt reaguje na potřeby obětí sexuálního a domácího násilí v Praze a Středočeském kraji. Cílem…  | více...

Mluvme spolu o domácím násilí

proFem o.p.s. ve spolupráci s nadací AVON Praze realizuje preventivní workshopy ,,Mluvme spolu o…  | více...

Právní projekt AdvoCats for Women

Projekt „AdvoCats for Women“ se již od roku 1998 věnuje poskytování bezplatného právního poradenství…  | více...